Actueel


DE LAATSTE FOTO's:

In het foto-album vindt u een mooie fotoreportage van FINNE ADIEU! (13 juli 2016). Een afscheid van de school in de zo kenmerkende Finne-sfeer!

 

Verder zijn er ook nog heel wat fotomappen toegevoegd van de afgelopen periode. Kijk maar eens.

laatst bijgewerkt 14 julii 2016

 

 

 

 

 

 

Welkom

Onze school is m.i.v. 1 augustus 2016 met Yn 'e Mande in Rottevalle gefuseerd. De nieuwe school vormt een samenwerkingsschool, met als voorlopige naam: SWS Rottevalle. Tot en met december 2016 is deze school gevestigd in het schoolpand aan de Nije Buorren 3 te Rottevalle. Vanaf 2017 wordt het nieuwe MFC in Rottevalle in gebruik genomen en zal de school hier deel van uit gaan maken. Directeur is Theun de Boer.

Als afsluiting en vooral als start van de fusie is gezamenlijk door beide scholen (De Finne en Yn 'e Mande) een groots cultureel afscheidsproject door de kinderen van beide scholen ingestudeerd. Dit is vrijdag 8 juli jl. opgevoerd op het bouwterrein.

Het project is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van De Compagnons en de Rabobank.                 

                     

  

 

 

Website vereniging

Basisschool de Finne is 1 van de 13 scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis- onderwijs in de gemeente Smallingerland.

De naam van de school:

De naam 'finne' is ontleend aan een klein stukje land, vlak bij de boerderij, waar het -vaak jonge- vee loopt dat extra in het oog moet worden gehouden. Zo zien ook wij het als onze taak de kinderen binnen handbereik zelf mee te vormen en op te voeden.  

 

PCBO de Finne

Nije Buorren 3

9221 TJ Rottevalle

0512 341709

info@pcbo-definne.nl 

mail    |    colofon    |    disclaimer